Studentopprop mot Eikrem:

- Foreleseren fyrer opp under fordommer og fremmedfrykt

44 NTNU-studenter skrev til ledelsen med kritikk av en foreleser. Det førte til en kjempedebatt om ytringsfrihet der studentene føler seg latterliggjort.

Én av 44 underskrivere: Sosionomstudent Silje Marie Bjørung står bak et skriv fra andreårsstudentene mot psykoligforeleseren deres, Øyvind Eikrem. De reagerer på ordlyden i et intervju med Resett rett etter dobbeltdrapet i Trondheim i september.  Foto: VEGARD EGGEN

Studentene har fått mye kritikk etter at skrivet deres ble kjent sist uke. De reagerer på det pyskologiforeleseren deres, førsteamanuensis Øyvind Eikrem, sier i et intervju med Resett 18. september, dagen etter dobbeltdrapet i Trondheim.