FNs klimakonferanse i Katowice

Det trengs seks trønderske vindkraftverk til for å erstatte kullkraftverket i Katowice

Kullkraftverket som ligger i Katowice der FNs klimakonferanse pågår, produserer nesten like mye elektrisitet som seks trønderske vindkraftverk.

I Trøndelagc planlegges det 20 vindkraftanlegg med store naturinngrep som konsekvens. Opp mot verdens kullkraftverk vil energien fra dem utgjøre minimalt. Men likevel bør Norge bygge flere vinkraftanlegg, mener direktør Johan E. Hustad ved NTNU Energi. Bildet er fra Roan-anlegget som ennå ikke er satt i drift. 

Onsdag offentliggjorde forskningsprosjektet Global Carbon Project beregninger som viser at de globale karbonutslippene har økt i 2018. Det gjorde de også året før, samtidig som det jobbes verden rundt for å finne måter å redusere utslippene på. Én er å erstatte fossil energi med fornybar.