Alle Brattøra-opptak fra natten Odin forsvant er slettet

Området på Brattøra hvor det sist helg ble funnet gjenstander som tilhører den savnede Odin André Hagen Jacobsen, er tett dekket av overvåkingskameraer. Alle opptak fra natten 18-åringen forsvant, er imidlertid slettet.

Havnesikringsforskriften og ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code), som skal forebygge og forhindre terrorhandlinger i norske havneanlegg, gjør at havna er et av de områdene i Trondheim som har tettest kameraovervåking.