Far til savnede Odin (18):

- Overvåkingsbilder bør lagres lengre

Dan Yngve Jacobsen mener reglene om lagring av videoopptak fra overvåkingskamera bør endres.

Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden 18. november.   Foto: Privat

- En uke er altfor lite. Opptak bør kunne lagres lengre. Det bør være plikt til å oppbevare sånt i minst 30 dager, sier Jacobsen.