Ansatte rapporterer om tøffe vakter, høyt arbeidspress og vold:

Arbeidstilsynet krever bedring i akuttmottaket

Arbeidspresset ved akuttmottaket på St. Olavs hospital er til tider så høyt at det kan være helseskadelig. Nå krever Arbeidstilsynet snarlige tiltak.

Tøffe vakter: - Det er tøft på de travleste vaktene, men vi har et veldig kollegialt arbeidsmiljø og vi backer opp hverandre, sier Håvard Holberg, plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i akuttmottaket. 

- Det er alvorlig dersom folk blir syke av jobben, og de beskrivelsene av arbeidssituasjonen vi har fått er alvorlige i seg selv. Men vårt inntrykk er at helseforetaket tar dette alvorlig, og at de søker varige løsninger på de utfordringene de har, sier Harald Gran, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Midt-Norge.