Vil be oljeministeren sette Storheia-utbygginga på vent

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener arbeidet med vindkraftverket må stoppes til FNs rasediskrimineringskomité har behandlet saken.

- Det som står i brevet er veldig klart og tydelig, og jeg håper at norske myndigheter tar det til følge, sier Lars Haltbrekken.  Foto: Morten Antonsen

21 reindriftsutøvere i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt klaget tidligere i høst utbyggingen på Storheia inn for FNs rasediskrimineringskomité. De ba om akutt midlertidig stopp av vindkraftutbygginga, og det har de fått gjennomslag for.