Klimakonferansen i Katowice

-Trøndelag har alt å tjene på en vellykket klimakonferanse

-Trøndersk næringsliv har alt å tjene på en klimaavtale i Katowice med høye krav til utslippskutt.

- Teknologiutviklingen i Trondheim og Trøndelag kan bidra til redusering av klimagasser ikke bare i Norge, men i verden for øvrig, sier Lars Haltbrekken (SV). 

Lars Haltbrekken er 185 centimeter høy og ikke så vanskelig å få øye på i det folksomme konferansesenteret i Katowice. Men han er en av ytterst få trønderske deltakere på FNs klimakonferanse. Og den eneste stortingspolitikeren innvalgt fra Trøndelag.