Nå får også guttene sin egen dag på NTNU

I flere år har NTNU laget egne arrangementer og tiltak for å øke kvinneandelen på mannsdominerte studier. Neste år vil de gjøre det samme for gutter.

Det er på Campus Øya Guttedagen vil finne sted, og det er flere på venteliste, forteller prosjektkoordinator June Larsen.  Foto: Jens Petter Søraa

- Vi arrangerer en egen guttedag fordi vi ønsker å motivere flere gutter til å utdanne seg innenfor helse- og sosialfag, sier prosjektkoordinator for Guttedagen ved NTNU i Trondheim, June Larsen.