Parkeringsopprør på Byneset - frykter for sikkerheten

Parkeringsløsninger på Spongdal skaper stor frustrasjon hos beboere, FAU, golfklubben og lokalpolitikere.

Med både skolebusser, vanlige busser og biler samlet rett utenfor Spongdal skole, frykter beboerne for trafikksikkerheten. Fra venstre Olav Noteng (H-politiker fra Spongdal), FAU-leder Torill Aasegg, Niklaus Haugrønning (H-politiker og Byneset-beboer) og Terje Aasen (daglig leder Byneset golfklubb) 

- Trafikkaos og trafikkfarlig.