Regjeringsadvokat: Ikke forpliktet til å stoppe utbyggingen på Storheia

FNs rasediskrimineringskomité ber om midlertidig stopp i utbyggingen på Storheia. Regjeringsadvokaten sier de ikke er rettslig forpliktet å etterkomme en slik anmodning.

Vindmøller: Venstres Jon Gunnes mener ikke arbeidet på Storheia bør stoppes, men det mener derimot Lars Haltbrekken (SV). 

Tidligere denne uken ble det kjent at FNs rasediskrimineringskomité formelt har tatt klagesaken fra reindriftsutøvere i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt, som ønsket akutt midlertidig stopp i utbyggingen av vindkraftverk på Storheia. Dermed ba også FN-organet den norske stat om å midlertidig stoppe arbeidet.