Her vil kommunen ha nye hybel-regler

Det vil ikke bare bli på Møllenberg man må få tillatelse for å bygge om boliger til hybler.

Møllenberg er sterkt preget av at bygårder bygges om til hybelhus. Adresseavisen dokumenterte tidligere i år at halvparten av boligeierne på Møllenberg ikke bor der selv. Byantikvaren har uttrykt bekymring for forfall i den verneverdige trehusbebyggelsen.