Fastlegekrisen kan bli kostbar for kommunen

Fastlegene ønsker tilskudd til å drifte legekontorene. Det kan koste Trondheim kommune rundt 38 millioner kroner i året.

Nasjonal hjelp: Kommunaldirektør Helge Garåsen har nå utredet ulike tiltak for å løse fastlegekrisen i Trondheim. I en sak som skal behandles i formannskapet tirsdag, går det frem at kommunen trenger hjelp fra helseminister Bent Høie (t.h.). Bildet ble tatt da helseministeren besøkte Trondheim i mars. 

Det viser en beregning rådmannen i Trondheim har foretatt før formannskapsmøtet tirsdag. Bakgrunnen for beregningen er ordfører Rita Otterviks alarm om krisen i fastlegeordningen.