Georg Børsting ledet Katowice-møtet:

- I dag er forståelsen for klimatrusselen en helt annen enn for 20 år siden

Ingen i verden har lengre fartstid som forhandler på FNs klimakonferanser enn Georg Børsting. I Katowice satt han i toppledelsen for det fjorten dager lange møtet.

Georg Børsting (til høyre) og ledelsen for det aller siste plenumsmøtet i Katowice da det var klart at det var oppnådd enighet mellom de nesten 200 landene. Fra venstre visesekretær for FNs klimakonvensjon Ovais Sarmad, generalsekretær for FNs klimakonvensjon Patricia Espinosa, konferansens president Michal Kurtyka og Marcela Main Sancha fra Klimakonvensjonens sekretariat. 

Det ble sent lørdag kveld før Michal Kurtyka, leder for klimatoppmøtet i Katowice, hoppet jublende ned fra podiet som markering av at avtalen om gjennomføringen av Parisavtalen var i boks. To plasser bortenfor ham på møtelederbordet, satt levangsbyggen Georg Børsting, en veteran på FNs klimatoppmøter.