Forskere avdekker enorme forskjeller i SFO

Få norske kommuner har en plan for hva SFO skal være. Det er ingen nasjonale føringer for innhold og kvalitet, og prisen varierer fra gratis til drøyt 4070 kroner i måneden.

Takk for mat: Åtteåringene, Sofia, Julia og Othelie rydder opp etter seg. Fire dager i uka får de varm mat på Charlottenlund SFO. 

- Det er store kvalitetsforskjeller i kommunene landet over. Også innenfor hver enkelt kommune er tilbudet svært varierende, sier Christian Wendelborg, forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning.