Seks entreprenører vil bygge ny fylkesvei i Roan

Færre enn 400 kjøretøy trafikkerer fylkesveien hver dag. Nå skal det brukes 300 millioner kroner på å legge veien i nye tunneler.

NYE TUNNELER: Mye av nyveien skal legges i to nye tunneler, Måviktunnelen på 920 meter og Berfjordtunnelen på 670 meter.  Foto: Illustrasjon fra Statens vegvesen

En strekning på fylkesvei 6312 i Roan kommune skal nå bli ny. Tilsammen skal det bygges 2,7 kilometer ny vei, hvorav 1,6 km skal gå i nye tunneler.