- Vi var for høye og mørke

MDG gikk høyt ut og ville redusere antallet cruiseskip og doble anløpsavgiften. Det viste seg å være vanskeligere enn antatt.

I august i år lå cruisebåten Mein Schiff 5 i Trondheim på Brattøra.