Veitrafikk er den største klimasynderen i Trøndelag:

- Vi trenger en dugnad for å få renset godstransporten

Trøndelag har økt klimagassutslippet med 11 prosent fra 2009 til 2016. Veitrafikk, industri, olje og gass er de største klimasynderne.

Samferdselsdirektør i Trøndelag, Erlend Solem sier at teknologiutviklinga har gått veldig mye raskere med personbiler enn godstransport.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

I 2016 lå Trøndelag akkurat på landsnittet i klimagassutslipp per innbygger blant fylkene, med 7,1 tonn CO2-ekvivalenter. Det totale utslippet på klimagasser til luft var 3 250 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det betyr en økning på nesten 11 prosent fra utslippene i 2009. I perioden 2009 til 2016 har Trøndelag sett under ett hatt litt større vekst i klimagassutslipp enn snittet for fylkene.