Enstemmig ja til å bygge om vernet villa til hybler på Singsaker

I bygningsrådet fikk utbyggeren PBM eiendom klarsignal til å fortsette ombygging av en trevilla på Øvre Singsaker. Nå skal fylkesmannen avgjøre saken.

Bygningsrådet i Trondheim har godkjent ombyggingen i Øvre Allé 25. Nå skal saken behandles av Fylkesmannen i Trøndelag. Bildet er fra februar 2018. 

Saken var til behandling i bygningsrådet i Trondheim kommune 18. desember.