Ser til Oslo for å verne Bymarka i Trondheim

Jon Gunnes (V) har vokst opp i Bymarka, mens Mona Berger (SV) og Une Aina Bastholm (MDG) bruker naturen rundt Trondheim når de kan. Nå vil de gi den et sterkere, lovfestet vern.

Cocker spanielen Mio er med Mona Berger (SV) på mange turer i Bymarka. Her poserer han med Une Aina Bastholm (t.v.) og Jon Gunnes (V) også. 

SV, MDG og Venstre har fremmet et forslag om en egen lov for å verne Bymarka – etter mal fra markaloven i Oslo.