Starter bygging av 50 leiligheter og Kiwi-butikk på Byåsen i 2019

Etter flere politiske runder ble reguleringsplanen for nytt lokalsenter på Byåsen vedtatt.

I over 30 år har det vært Esso-stasjon i krysset Byåseveien/Havstadveien. Nå er det vedtatt at det kan bygges leliligheter og Kiwi-butikk på tomta. Helt til høyre ser vi Bunnpris-butikken. 

25. mai 2014 var siste åpningsdag for den gamle Esso-stasjonen i Byåsveien. Norgesgruppen kjøpte tomta, og så for seg byggestart våren 2016 med åpning av Kiwi-butikk og innflytting i leiligheter året etter.