Kampen om campus:

Hit kan det bli aktuelt å flytte språkfolk og sosiologer

Humanistene og samfunnsviterne kan ende i NTNUs staselige hovedbygning. Det er ett av fire ulike forslag til faglig plassering som nå blir sendt på høring.

Hovedbygningen: Dette kan bli det nye lokalet for humanistene og samfunnsviterne ved NTNU. De er i dag på Dragvoll.  Foto: Rune Petter Ness

Hvem skal hvor? Det er spørsmålet når NTNU skal finne ut hvor ulike fag skal plasseres på det nye universitetsområdet.