Bomstasjonene forsvinner og erstattes av en avgift pr. kilometer du kjører

Om få år vil antall kjørte kilometer avgjøre hvor mye du skal betale i veiavgifter til statskassen. Nå gir Datatilsynet grønt lys for GPS-måling.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, gir grønt lys for satellittbasert veiprising. Han mener personvernproblemene kan løses og mener Norge bør ta en lederrolle internasjonalt i utviklingen av personvernvennlig teknologi i samferdselssektoren.  Foto: monica strømsdahl

Utfordringene knyttet til personvernet kan løses, ifølge Datatilsynet, skriver Aftenposten.no.