Fortvilte foreldre

FAU synes det er bra at kommunen tar bekymringen fra PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og foreldre på alvor, men trist at saken har gått så langt. De er ikke fornøyde med løsningen.

Stenger: Kommunen har sendt ut forhåndsvarsel om vedtak om varig stengning av Gnist Trøa barnehage. Den private barnehagen vil klage vedtaket inn for fylkesmannen. Om de ikke når frem der, varsler de rettsak mot kommunen som er tilsynsmyndighet med private barnehager.  Foto: Espen Bakken

Det er en splittet foreldregruppe ved Gnist Trøa barnehage. Våre samtaler med foreldre tirsdag og onsdag viser at meningene er sterke og at de spriker. Redselen for å stå frem er gjennomgående.