Møte mellom AUF-Hole og Ottervik har ikke ført frem

Situasjonen er fortsatt fastlåst og svært vanskelig, bekrefter komitéleder Thomas Kappfjell.

Julie Indstad Hole og Rita Ottervik har møttes for å komme til enighet, uten at det har hørt frem. 

- Vi har ikke fått utrettet så mye, vi har ikke det, sier Kappfjell torsdag formiddag.