Full støtte fra politikerne for stengning:

40 ønsker seg bort fra Gnist-barnehage

Foreldre til 40 barn søker om overflytting til kommunale tilbud etter at kommunen har varslet stengning av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Utover disse, får de 19 skolestarterne eget tilbud.

Møtte foreldrene: I foreldremøte 8. januar fikk foreldre i barnehagen informasjon om kommunens vei videre dersom stengningsvedtaket blir iverksatt fra 1. mars. Fra venstre kommunalsjef for barnehage Hilde Skybakmoen, kommunaldirektør Camilla T. Nereid, Ros-Mari Berre, Ragnhild Granskogen og Siv Akre fra rådmannens fagenhet for oppvekst og utdanning. 

Et samlet formannskap støttet tirsdag kommunens avgjørelse om å vedta stengning av Gnist Trøa barnehage på Heimdal.