Etter flyktningekrisen:

28 av 44 kommuner melder om overforbruk på sosialbudsjettet

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har tredoblet seg i Stjørdal de siste fem årene. I Namsos var det en dobling bare i fjor. Begge kommunene har tatt imot mange flyktninger.

Fylkesmannen har gått ut til alle kommuner i Trøndelag og bedt om en oversikt over utviklingen. Hele 28 av 44 kommuner meldte tilbake om forbruk utover budsjett.