Nytt dansk-norsk forskningssenter skal forske på havvind:

- Det blåser mer til havs, det er færre arealkonflikter og det er mulig å bygge større vindmøller

Underskriftene fra disse tre kan løse problemene vindkraft i dag fører med seg. NTNU, Sintef og Danmarks tekniske universitet (DTU) skal samarbeide om forskning på havvind.

Vinn-vinn-vinn-situasjon: Her signerer konserndirektør Alexandra Bech Gjørv i Sintef avtalen om et felles forskningssenter. Til venstre: NTNU-rektor Gunnar Bovim og til høyre rektor Anders Overgaard Bjarklev ved Danmarks teksniske universitet. 

Vindkraft fra havet er framtida, skal vi tro de tre toppsjefene som skriver under. De to universitetene NTNU og DTU og forskningsstiftelsen Sintef slår seg sammen i et felles forskningssenter på havvind. Forskere fra to land og tre institusjoner skal sammen finne løsninger for å skape energi av all vinden til havs.