Flere tunge kjøretøy tatt for dårlige dekk og manglende kjetting i Trøndelag

Snøen fortsetter å lave ned i hele Trøndelag. I snøkaoset har Statens Vegvesen hatt flere kontroller på dårlig dekk og kjetting fredag.

På Verdal ble et potrugisisk vogntog stoppet under en kontroll. Det ente i bruksforbud og gebyr.   Foto: Statens Vegvesen

- Vi prioriterer slike kontroller når det er stort snøfall og dårlig kjøreforhold. Dessverre viser det seg at det fremdeles er behov for denne type kontroll, forteller Jan Ivar Moen, leder for utekontrollen i Statens Vegvesen Trøndelag.