Omfattende tilsyn ved akuttmottaket på St. Olav avsluttes

Over flere år har Fylkesmannen blant annet påpekt alvorlige enkelthendelser og at pasienter ikke har blitt ivaretatt på en trygg måte.

Fylkeslege Jan Vaage mener at tiltakene som er satt i gang på akuttmottaket og generelt på sykehuset, er gode nok. 

I desember 2016 slo fylkeslegen blant annet fast at pasienter ikke ivaretas på trygg måte når køen er lang ved akuttmottaket.