Saksøkte Midtre-Gauldal kommune - full seier for oppsagt lærer

Kirsti Ertshus hadde 24 års ansiennitet som adjunkt i opplæringssektoren i kommunen og ble oppsagt. I Sør-Trøndelag tingrett ble oppsigelsen kjent ugyldig og hun er tilkjent 50 000 kroner i erstatning.

Kirsti Ertshus vant på alle punkter i saken mot Midtre- Gauldal kommune i Sør-Trøndelag tingrett. Kommunen har anket saken. 

Hun var en av seks ansatte som ble plukket ut til en kartleggingssamtale i forbindelse med nedbemanningsprosessen ved Støren ungdomsskole i begynnelsen av april i 2018. Alle ble spurt om de kunne tenke seg å flytte over til en av barneskolene i kommunen, men ingen av dem ønsket det. Tre av dem ble dermed oppsagt med virkning fra 31. august i fjor. Kommunen har besluttet å anke saken.