Kampen om campus:

Vil rive gamle trehus for å bygge universitet

NTNU vil rive gamle småhus for å få plass til nye universitetsbygninger. Nå skal politikerne avgjøre hvor universitetet skal få bygge.

Rivingstruet: Grensen sett fra Høgskoleveien. Bynatikvaren kaller det et verneverdig trehusmiljø på linje med Bakklandet og Ilsvikøra.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

NTNU har bestemt seg for hvor de helst vil bygge det nye universitetsområdet. Planprogrammet er ferdig og blir levert til Trondheim kommune for politisk behandling.