Historisk nedgang i trafikken i bomringen

For første gang siden bomsystemet ble utvidet i Trondheim i 2014, gikk antall passeringer ned i fjor.

Nedgang. Etter tre år med økning, gikk trafikken ned i bomringen i 2018. Nedgangen var på 1,4 prosent.  Foto: Terje Svaan

Ifølge tall fra Miljøpakken passerte 3000 færre biler i døgnet gjennom bomringen i 2018 sammenlignet med året før. Totalt ble det registrert 99,2 millioner passeringer i bomringen, mot 100,9 millioner passeringer i 2017. Den totale nedgangen er på 1,4 prosent.