Varig stengning av Gnist Trøa barnehage

Trondheim kommune har gjort et endelig vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Eierne går til rettssak om dette opprettholdes.

Kommunen konkluderer med varig stengning av Gnist Trøa barnehage. 

- Vi har, siden forhåndsvarselet, hatt fire observatører i Gnist Trøa barnehage til enhver tid. Det de har sett, bekrefter kommunens opprinnelige vurdering. Vi mener at barnehagen ikke drives forsvarlig, sier Camilla Trud Nereid.