Venter med å gjøre Trøndelag til bjørneområde

Dagens yngleområde for bjørn i Trøndelag utvides ikke med det første. Men fortsatt kan hele Trøndelag øst for E6 kunne ende som nytt bjørneområde.

SKADEBJØRN: Skadefellingslaget som felte denne bjørnen i Selbu i fjor høst var sikre på at de tok bjørnen som sto bak mange sauetapene gjennom fjorårssauene. 

- Det vil i så fall bli svært dramatisk for både folk og fe i Trøndelag, mener Sps Marit Arnstad.