Droppet snorklipping. Åpnet nye E6 per telefon

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet mandag offisielt den nye motorveien mellom Trondheim og Melhus.

Det ble ikke noe snorklipping. Dale åpnet nemlig veien ved hjelp av en mobiltelefon.