Lade Arena-eieren:

Mener det skapes press på politikerne for å si ja til kjøpesenter i hangaren i frykt for krav om erstatning

Lade Arena-eieren DNB Livsforsikring mener saksbehandlingen til Trondheim kommune legger opp til at politikerne i bygningsrådet skal si ja til et nytt kjøpesenter i flyhangaren på Lade.

Tirsdag skal bygningsrådet si ja eller nei til om butikkene XXL, Rusta, Power og Jula får åpne til sommeren i den gamle flyhangaren fra 2. verdenskrig. Butikkarealet i hangaren og et nybygg som bygges ved siden av, er på ca. 14 000 kvm. I tillegg kommer ca. 4500 kvm annet næringsareal. 

Administrasjonen i Trondheim kommune ser ut til å være så redd for et erstatningssøksmål at de argumenterer for et forslag som de formelt ikke anbefaler, sier administrerende direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom, som forvalter livselskapets eiendommer.