Seks trafikklærere i Midt-Norge fikk ikke fortsette i jobbene sine etter tilsyn

Statens vegvesen fant 94 avvik da de gjorde tilsyn ved trafikkskoler i Midt-Norge.

I 2018 fikk seks trafikklærere i Møre og Romsdal og Trøndelag tilbakekalt sin godkjenning av forskjellige årsaker.  Foto: Johnsbråten Anne-Stine, Aftenposten

I løpet av 2018 gjennomførte Statens vegvesen 246 tilsyn ved trafikkskoler i Midt-Norge. De fant 94 avvik som krever oppfølging fordi opplæringen den enkelte trafikklærer eller trafikkskolen som helhet gir, ikke er god nok. Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.