Han stanset strømkabelen til Skottland:

- Strømmen må gå begge veier

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener debatten om de omstridte strømkablene til utlandet er i ubalanse. Han kaller den planlagte strømkabelen til Skottland for en ren eksportkabel.

KABELKRANGEL: Senterpartiets nestleder og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe stanset i sin tid den planlagte sjøkabelen til Skottland. Nå konsesjonsbehandles prosjektet på nytt. 

- Skottland er et land som vil avvikle sin egen forurensende energiproduksjon, men ikke bidra med penger og natur til ny, ren energiproduksjon, sier Borten Moe.