Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal avgjøre:

Inhabil i saken om barnehage-stengingen

Gnist Trøa på Heimdal klager på kommunens vedtak om varig stengning av barnehagen. Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som skal behandle klagen.

Lang prosess: Trondheim kommune har vedtatt varig stengning av Gnist Trøa barnehage på Heimdal. Før en eventuell iverksettelse, skal klagen behandles. Skulle Fylkesmannen i Møre og Romsdal gi kommunen medhold, vil eierne av Gnist Trøa gå til rettssak. 

Fylkesmannen i Trøndelag har meldt seg inhabil i klagebehandlingen av kommunens vedtak om varig stengning i Gnist Trøa på Heimdal.