Ap har vedtatt gratis SFO i alle bydeler i Trondheim

Trondheim Ap har vedtatt at de vil ha gratis kjernetid på skolefritidsordningen i hele byen. På Lilleby skole opplever de fordelene når alle elevene er samlet etter skoletid.

Konger på haugen: - Elevene lærer sosialt samspill gjennom lek og de minste trenger ikke gå hjem for å være alene eller foran en skjerm, sier rektoren og leder for SFO på Lilleby skole. De mener at ordningen er til det beste både for barna og familiene i skolekretsen.  Foto: Håvard Jensen

Det var slett ikke opplagt at forslaget ville få flertall på Aps årsmøte. I forkant var AUF usikker på om de ville få gjennomslag, men det fikk de. Andrekandidat til bystyret, og leder av redaksjonskomiteen på årsmøtet, Roar Aas, var tydelig til Adresseavisen: