Mener Bjørnbet og AUF-Hole bør fratre sine tillitsverv inntil saken er avsluttet

Nestleder i Trøndelag Ap May Britt Lagesen har kontaktet partiledelsen i Oslo om Bafondoko-saken.

Hanne Moe Bjørnbet og Julie Indstad Hole er to av de som Leon Bafondoko mener har behandlet han dårlig. 

«Dette er rystende lesning (...). Saken i Adressa beskriver forhold som er langt på siden av det som er vårt parti verdig, og som har satt to unge mennesker i en svært vanskelig situasjon.»