Sterke reaksjoner på sykkelfeltforslag:

- Useriøst av Tore O.

Tore O. Sandvik møter stor motstand. Det blir ingen umiddelbar fjerning av sykkelfeltene i Olav Tryggvasons gate som han ønsker.

Disse sykkelfeltene i Olav Trygvassons gate mener fylkesordfører Tore O. Sandvik må fjernes umiddelbart. 

- Det blir useriøst av fylkesordføreren å komme med dette uten å diskutere med andre parter i Miljøpakken, og se det i større sammenheng, sier Ottar Michelsen (SV).