Skal utvikle ny pasientjournal for Midt-Norge

Rundt 40 000 helsearbeidere i Midt-Norge vil få et nytt dataverktøy i løpet av 2021. Det skal sikre at hver pasient får bare én journal å forholde seg til.

Plan: Her legges planen for den nye Helseplattformen. Programdirektør Torbjørg Vanvik er forberedt på at det ikke vil bli smertefritt å skifte IT-løsning for helsevesenet i Trøndelag. 

Journalløsningen har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner. Men da styret i Helse Midt-Norge (HMN) nylig behandlet anskaffelsen av det store oppdraget, sto det bare én aktuell aktør igjen.