Trøndersk motorveikontrakt signert

Nye Veier har signert kontrakt med Peab og Cowi om utbygging av ny firefelts E6 mellom Kvål og Melhus sentrum

Onsdag signerte veiselskapet Nye Veier AS kontrakt med Peab og Cowi om utbyggingen av syv kilometer med ny E6 mellom Kvål og Melhus sentrum.