Kampen mot klimaendringene

Bare 18 trønderske kommuner søker om støtte til å kutte klimagassutslipp

Indre Fosen skal anlegge 20 ladestasjoner for elbiler. Selbu har planer om 18. De to kommunene er blant fåtallet av trønderske kommuner som har søkt om statlig støtte til klimatiltak.

Åtte trønderkommuner søker om støtte til ladestasjoner for elbiler for å bidra til kutt i klimagassutslippene. 

Klimasats kalles støtteordningen for klimatiltak som ble opprettet i 2016. Kommuner og fylkeskommuner kan få støtte til grep som reduserer klimagassutslipp – tidens største trussel mot natur og miljø. Trøndelag har i alt 48 kommuner. Bare 18 av dem har søkt om penger fra potten som i år er på 200 millioner kroner.