- Uforståelig at det ikke er lys rundt stiene i byen

Berit Tiller slår et slag for hverdagstrimmen i nærområdet. Nå vil hun ha belysning rundt de bynære stiene, som for eksempel Theisendammen og Chamonix på Overvik.

- Praktisk med lys om man vil gå tur på kvelden og det er så glatt som det er nå, sier Berit Tiller mens hun er på vei rundt Theisendammen på Byåsen. Andreas Røst som går tur med Kompis, har isbrodder. Tiller ønsker belysning rundt bynære stier.  Foto: Morten Antonsen

- Her hadde det vært et yrende liv nå om snøen hadde blitt liggende.