Slik blir det nye psykiatribygget

I desember var det sterk faglig uenighet om hvordan det psykiske helsetilbudet ved St. Olavs hospital skal organiseres når et nytt psykiatribygg står klart. Nå har fagmiljøet funnet en løsning som nesten alle er enige i.

Kjempejobb: I desember var fagmiljøene splittet, og la frem to modeller til hvordan det psykiske helsetilbudet skulle organiseres. Nå er de blitt tilnærmet enige om en løsning. - Det er gjort en kjempejobb for få frem et utkast til en tredje modell, sa samhandlingsdirektør Tor Åm da han la frem saken for styret ved St. Olav. 

Torsdag vedtok styret ved St. Olav å samle den desentraliserte psykiske helsetjenesten (DPS) på Lade, mens de akutte funksjonene legges til det nye senteret for psykisk helse som nå er under planlegging på Øya.