Gjentatte vannlekkasjer på bibliotek i Trondheim: – Et under at det har gått bra hittil

En nylig vannlekkasje på Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet skadet et tjuetalls 200–300 år gamle bøker. Vann lekker jevnlig inn i rom hvor uvurderlige boksamlinger oppbevares. Ledelsen ved biblioteket har varslet i over ti år om problemet.

Stein Olle Johansen, seksjonssjef ved Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet i Trondheim, viser frem hvor vannet kom inn. Han håper at vedlikeholdsetterslepet ved biblioteket tas hånd om. - Vi vil bruke tiden vår på annet enn å håndtere kriser, sier han. 

Torsdag morgen oppdaget en av bibliotekets medarbeidere en vannpytt på gulvet i bibliotekets tiende etasje, hvor flere av bibliotekets eldste og mest verdifulle bøker oppbevares.