Styreleder ved St.Olav bekymret:

- Pasientene vil ikke akseptere lengre ventetid

Det kan bli lengre ventetid for pasientene når sykehus, fastleger og kommuner i Midt-Norge skal ta i bruk den nye pasientjournalen Helseplattformen.

Ukjent pris: - Innføringen av Helseplattformen vil medføre ekstra kostnader som vi ennå ikke kjenner størrelsen på, sier styreleder Anne Breiby ved St. Olavs hospital. 

- Vi er enda mere bekymret nå enn da dere kom, uttalte styreleder Anne Breiby etter at styret ved St. Olavs hospital nylig fikk en orientering om innføringen av Helseplattformen.