Selger fredede historiske bygg i Munkegata

Nå kan du kjøpe 1800-tallsbyggene i Munkegata 2, 4 og 6. Statsbygg har lagt de tre fredede byggene ut til salgs.

Fredet: Munkegata 2, 4 og 6 ble fredet i 2004, og inngår i Landsverneplan for Forsvaret. Fredningen omfatter både eksteriør og interiør. 

De tre historiske byggene Bakeriet, Ekserserhaven og Underoffiserskolen øverst i Munkegata, som har Trondheim Katedralskole, Nidarosdomen og rådhuset blant sine nærmeste naboer, er nylig annonsert til salgs på finn.no.